Banks, ATM in Halong city

Asia Commercial Bank
Address: 747-749 Le Thanh Tong- Halong- Quang Ninh
Tel: (033) 3818282/99

Vietcombank
Address: 172 Le Thanh Tong – Ha Long – Quang Ninh Province.
Tel. (033) 3823 364
A new and more convenient branch in Bai Chay with the usual exchange and ATM.

Maritime Bank – Quang Ninh
Address: 168 Le Thanh Tong- Halong- Quang Ninh
Tel: (033) 3826 174

ATMs
1  VCB  Quang Ninh – address: 703 Le Thanh Tong,  Halong
2  VCB  Quang Ninh- post office  539 Le Thanh Tong,  Halong  6h-22h
3  VCB  Quang Ninh – Le Thanh Ton-   172 Le Thanh Ton,  Halong  24/24
4  VCB  Quang Ninh Ha Lam Company,  Ward Ha Lam, Halong  24/24
5  VCB  Quang Ninh TTTM Uong Bi-   Uong Bi Town, Quang Ninh  24/24
6  VCB  Quang Ninh Cty Than Nui Beo  . Halong, Quang Ninh  24/24
7  VCB  Quang Ninh Cty Than Uong Bi  Uong Bi Town, Quang Ninh  24/24
8  VCB  Quang Ninh Bo Minh Building  – Bao Minh Company,  Halong  24/24
9  VCB  Quang Ninh Thanh Lich Hotel  Uong Bi, Quang Ninh  24/24
10  VCB  Bai Chay: Khu Bai chay  24/24

11  VCB  Bai Chay: Herritage  Heritage Halong Hotel  24/24
12  VCB  Bãi Cháy Khách sạn Tuan Chau Khu du lịch quốc tế đảo Tuan Chau Island 24/24
13  VCB  Cam Pha Post: Cam Pha town  6h30-22h
14  VCB Quang Ninh Cty môi trường đô thị Cam Pha  29 Tran Phu Str., Cam Pha  24/24
15  VCB  Mong cai town Post:  Number 1, Hung Vuong, Mong Cai town  24/24
16  VCB  Móng Cái PGD Mong Cai  2 Van Đon, Mong Cai town  24/24
17  TCB  ATM Quang Ninh 2  CN Quang Ninh, Halong  8h-20h
18  TCB  ATM Cam Pha  PGD Cam Pha, Bai Chay, Quang Ninh  8h-22h
19  MB  Bai Chay Branch  – Bai Chay Ara 24/24
20  MB  Tuan Chau international tourist area 24/24
21  MB  KS HERITAGE Halong   24/24
22  MB  Cam Pha Post – Cam Pha town  6h30-22h
23  MB  Town Post:  No 1 Hung Vuong Str., Mong Cai town  24/24
24  VIB  VIB Quang Ninh  88 Le Thanh Tong, Hong Gai, Quang Ninh  8h-20h
25  VIB  VIB Cam Pha  435 Tran Phu str., Cam Pha, Quang Ninh  8h-20h
26  VIB  VIB Uông Bi  496 Quang Trung, Uông Bi, Quang Ninh